TripAdvisor Inc

(TRIP:NASDAQ)

Volume
52 week range