Baker Hughes Inc

(BHI:NYSE)

Volume
52 week range